Simona Halep, Nadia Comăneci, Gabi Szabo și Camelia Potec, conferință-manifest la Senat: „Ajutor! Vorbim în van și nimeni nu ne ascultă!” [VIDEO

0
233

Simo­na Halep (28 de ani, 2 WTA), fos­ta mare gim­nas­tă Nadia Comă­neci (58 de ani) și alte nume gre­le din spor­tul româ­nesc, prin­tre care Ilie Năs­ta­se, Gabi Sza­bo, Came­lia Potec, Ali­na Dumi­tru, au sus­ți­nut azi o con­fe­rin­ță de pre­să la Sena­tul Româ­ni­ei.

Legen­de­le din spor­tul româ­nesc au soli­ci­tat mai mulți bani pen­tru sport în acest an, unul impor­tant prin pris­ma Jocu­ri­lor Olim­pi­ce de la Tokyo.

Gabrie­la Sza­bo a cerut sta­bi­li­rea pri­o­ri­tă­ți­lor. Simo­na Halep a cerut aju­tor pen­tru tenis, în spe­cial o sală în care să se joa­că Fed Cup;

SIMONA HALEP: „NU AM VENIT AICI PENTRU MINE”.

Este ceva impor­tant pen­tru spor­tul româ­nesc. Nu am venit aici pen­tru mine, am venit pen­tru noua gene­ra­ție care are neo­vie de infras­truc­tu­ră. Avem nevo­ie de o sală unde să joa­ce echi­pa de Fed Cup.

Fac apel pen­tru aceas­tă cau­ză. Con­si­der că teni­sul româ­nesc are nevo­ie de aju­tor. Tre­bu­ie să se con­stru­ias­că un sis­tem pen­tru noi­le gene­ra­ții. Este mare nevo­ie”, a spus Simo­na Halep.

GABI SZABO: „VORBIM ÎN VAN ȘI NIMENI NU NE ASCULTĂ!”

Gabi Sza­bo, atle­ta meda­li­a­tă cu aur la JO de la Syd­ney din 2000, fost Minis­tru al Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, a avut un dis­curs și mai dur:

Nu prea mai ies public să vor­bim, pen­tru că mi se pare că vor­bim în van și nimeni nu ne ascul­tă. Este un an impor­tant pen­tru spor­tul mondi­al și cel româ­nesc. Stra­te­gia noas­tră e să avem cât mai mulți spor­tivi la Tokyo, unde ne dorim să cuce­rim meda­lii olim­pi­ce. Spor­tul româ­nesc are nevo­ie de finan­ța­re și de bani.

Sin­gu­rul lucru nece­sar e ca cei care ne vor con­du­ce să înțe­lea­gă care sunt nevo­i­le urgen­te. Tre­bu­ie să pri­o­ri­ti­zăm spor­tul, să vedem ce schim­băm în Codul Fis­cal. (…) E bene­fic ca Pri­mă­ri­i­le să finan­țe­ze spor­tul sau nu? Văd fel și fel de arti­co­le des­pre aceas­tă temă. Până la urmă, ce vrem? Să fie finan­țat spor­tul sau nu? Tre­bu­ie să stăm toți la masă și să vedem exact ce tre­bu­ie să facem”.

CAMELIA POTEC: „FĂRĂ INFRASTRUCTURĂ, E GREUCONVINGEM COPIII SĂ VINĂ LA SPORT

Arti­co­lul inte­gral (inclu­siv VIDEO), pe gsp.ro/sporturi


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele