Simona Halep câștigă la Dubai al 20-lea turneu din carieră, după o finală dramatică [VIDEO]

0
236

Simo­na Halep, numă­rul 2 mondi­al și Ele­na Rîba­ki­na din Kaza­hs­tan (20 ani, 19 WTA) s‑au întâl­nit sâm­bă­tă în fina­la tur­ne­u­lui WTA de la Dubai (Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te), dotat cu pre­mii de aproa­pe trei mili­oa­ne de dolari.

Con­stăn­țean­ca s‑a aflat la pri­ma fina­lă, după titlul cuce­rit anul tre­cut la Wim­ble­don şi a 37‑a din carie­ră.

În pri­mul set, Rîba­ki­na a con­dus per­ma­nent, 1–0, 2–1, 4–2 și după 37 de minu­te a avut câștig de cau­ză cu 6–3.

Setul al doi­lea a fost dia­me­tral opus, jucă­toa­rea noas­tră aflân­du-se în prim-plan cu avan­taj per­ma­nent 1–0, 2–1, 4–1 și 6–3, după 44 de minu­te.

Setul deci­siv a adus‑o pe Rîba­ki­na în avan­taj 1–0, 3–1, 4–3, 5–4, Simo­na a pre­lu­at con­du­ce­rea cu 6–5 și în tie-break, s‑a impus cu 7–5.

Simo­na Halep, câști­gă­toa­rea tur­ne­u­lui din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te va înca­sa suma de 520.615 dolari.

WTA Dubai este un tur­neu de cate­go­rie Pre­mi­er, iar înving­ă­toa­rea pri­meș­te 470 de punc­te în cla­sa­men­tul WTA.

Simo­na a cuce­rit pri­me­le sale titluri în 2013 (6), la Nur­n­berg, ‘s‑Hertogenbosch, Buda­pes­ta, New Haven, Mosco­va şi Sofia, în 2014 (2) s‑a impus la Doha şi Bucu­reşti, în 2015 a cuce­rit alte trei titluri, la Shen­zhen, Dubai şi Indian Wells, au urmat alte trei titluri în 2016, la Madrid, Bucu­reşti şi Montre­al, în 2017 a câş­ti­gat doar la Madrid, în 2018 a obţi­nut titluri la Shen­zhen, Roland Gar­ros şi Montre­al, iar anul tre­cut a câş­ti­gat la Wim­ble­don.

Con­ti­nu­a­rea, pe radioconstanta.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply