Șezătoarea de Mărțișoare, o reușită a celor pasionați de Frumos. Felicitări, Tinca Răcaru! [FOTO/VIDEO]

0
643

Tin­ca Răca­ru: ”Oameni minu­nați, oameni cu suflet mare, oameni cu inimi fru­moa­se, au fost pre­zen­ti azi la Șeză­toa­rea de Măr­ți­șoa­re, au rupt din tim­pul lor și au venit să con­fec­țio­ne­ze zeci de Măr­ți­șoa­re, pen­tru a fi dăru­i­te unor sufle­te dragi! Vom mer­ge la Azi­le de Bătrâni și, ală­tu­ri de Măr­ți­sor, vom mai adă­u­ga și câte un pache­țel. Vă Mul­țu­mesc din ini­mă, tutu­ror celor care ați dat curs aces­tei invi­ta­ții și mai ales DRAGILOR mele pri­e­te­ne din Con­stan­ța!! Mul­țu­mesc, Casa de Cul­tu­ră, pen­tru găz­du­i­re! Vă port o mare recu­noș­tin­ță!”

MN: Mai mul­te des­pre Tin­ca Răca­ru, pasio­na­tă ani­ma­toa­re, iubi­toa­re de fol­clor și colec­țio­na­ră de cos­tu­me popu­la­re, vă invi­tăm să vizio­nați AICI.


Man­ga­lia News, 16.02.2020. (sur­se foto și video: Tin­ca Raca­ru și Man­ga­li­aOn­li­ne). 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply