Sedința extraordinară a Consiliului Local Mangalia — 26.02.2020 [VIDEO]

0
149

Sedin­ța extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia — 26.02.2020.

Pro­iec­te pe ordi­nea de zi:

1.Proiect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui “Locu­in­țe Soci­a­le M.I. Dobro­gea­nu, Mun. Man­ga­lia” și a sur­se­lor de finan­ța­re;

2.Proiect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui ”Creș­te­rea efi­cien­ței ener­ge­ti­ce a sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia prin extin­de­rea și moder­ni­za­rea rețe­lei de ilu­mi­nat public – Pro­iect 2” și a sur­se­lor de finan­ța­re.


Man­ga­lia News, 27.02.2020. (sur­sa: Man­ga­li­aOn­li­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele