Secția Consulară a Ambasadei SUA la București atrage atenția asupra escrocheriilor care vizează Programul Loteria Vizelor!

0
111

U.S. Emba­s­sy Bucha­rest: ❗️Secţia Con­su­la­ră vă atra­ge atenţia: În ulti­me­le zile, un număr mare de per­soa­ne au fost con­tac­ta­te prin e‑mail, pen­tru a fi insti­in­ta­te ca au fost selec­tio­na­te în pro­gra­mul Lote­ria Vize­lor 🇺🇸, cerân­du-li-se să com­ple­te­ze anu­mi­te for­mu­la­re pen­tru a fur­ni­za date­le lor per­so­na­le.

❗️ Nu daţi date­le dum­ne­a­voas­tră per­so­na­le unor pre­tinşi „con­sul­tanţi de viză”, care încear­că să vă păcă­leas­că, ofe­rin­du-vă asis­tenţă con­tra unor sume de bani.

Vă rea­min­tim că pen­tru pro­gra­mul DV-2021, par­ti­ci­pa­rea a avut loc în peri­oa­da octom­brie-noiem­brie 2019, iar sin­gu­rul mod de a afla dacă aţi fost sele­cţio­nat este să veri­fi­ca­ţi per­so­nal, ❗️după 5 mai 2020 ❗️pe pagi­na ofi­ci­a­lă de inter­net a Depar­ta­men­tu­lui de Stat, la: www.dvlottery.state.gov.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele