Sanatoriul Balnear Mangalia și‑a reluat activitatea

0
851

Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) și‑a relu­at acti­vi­ta­tea, înce­pând cu data de 10 febru­a­rie a.c. Repre­zen­tan­ții con­du­ce­rii insti­tu­ți­ei au decla­rat că, în pre­zent, se lucrea­ză la docu­men­ta­ția pen­tru con­trac­tul cu Casa Națio­na­lă de Pen­sii, în vede­rea decon­tă­rii chel­tu­ie­lor de caza­re și tra­ta­ment a tutu­ror pacien­ți­lor care vin la SBRM, prin inter­me­di­ul Casei de Pen­sii.

Tot­o­da­tă, pe aceas­tă cale, anun­țăm toți pacien­ții care vin doar în ambu­la­to­riu, să se pre­zin­te la Baza de tra­ta­ment de la Pavi­li­o­nul A, întru­cât până pe 9 mar­tie Pavi­li­o­nul B rămâ­ne închis pen­tru lucrări de igie­ni­za­re și repa­ra­ții”, a decla­rat mana­ge­rul SBRM, Bogdan Maga­nu.

El a mai pre­ci­zat că se fac, în con­ti­nu­a­re, demer­suri la nivel guver­na­men­tal pen­tru fina­li­za­rea pro­ce­du­ri­lor lega­le și dema­ra­rea pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Pavi­li­o­nu­lui A, din cadrul Sana­to­ri­u­lui Bal­near din Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 12.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele