Români din zonele cu coronavirus din Italia: ”Nu mai e nimeni pe stradă!”

0
660

Epi­de­mia de coro­na­vi­rus a explo­dat pes­te noap­te în Ita­lia, ţara cu cea mai mare comu­ni­ta­te de români! Doi oameni au murit şi zeci de pacienţi s‑au infec­tat în doar câte­va ore. Viru­sul, care se răs­pân­deş­te înspă­i­mân­tă­tor de repe­de, a închis şcoli şi maga­zi­ne şi ţine popu­la­ţia bari­ca­da­tă în case. Româ­nii de aco­lo spun cu groa­ză că dez­as­trul e abia la început.

Nor­dul Ita­li­ei pare sub ase­diu. Stră­zi­le sunt pus­tii. Maga­zi­ne­le, şco­li­le şi toa­te insti­tu­ţi­i­le au lacăt pus pe uşă.

”Îmi este foar­te fri­că! Au închis tot. Şcoli, maga­zi­ne. Nu se găsesc măşti!”, spu­ne o român­că. CORNEL MARIN, român din Cre­mo­na: ”Eu zic că abia de acum o să izbu­c­neas­că”. ”Exis­tă aler­te în apro­pi­e­re! Zone­le care au fost afec­ta­te au deja închi­se şcoli, maga­zi­ne”, expli­că o asis­ten­tă medi­ca­lă româncă.

Coro­na­vi­ru­sul a dus la haos şi auto­i­zo­la­re. Pes­te 50 de mii de oameni sunt bari­ca­da­ţi în case. Câte­va mii — sunt români.

”De la o oră la alta să vezi că nu mai e nimeni pe stra­dă, maga­zi­ne­le goli­te de tot ce este în cale. Apă, mân­ca­re, fruc­te, legu­me. Fără mas­că, în anu­mi­te locuri, nu poţi să intri”, spu­ne o român­că din Fio­ren­zu­o­la d’Arda.

CORNEL MARIN, român din Cre­mo­na: Au fost schim­ba­te anu­mi­te tre­nuri regio­na­le, nu mai opresc pe ruta Mila­no-Cre­mo­na — Man­to­va. Sunt exact cele două, trei oră­şe­le mai mici, Codog­no, Cas­tel­por­tar­le­go şi Maleo şi Cas­ti­li­o­ne chiar de unde a ple­cat pacien­tul zero. Prac­tic, se pre­su­pu­ne că este din ace­le trei oră­şe­le. Ar fi vor­ba des­pre un mana­ge­rul unei fabrici, abia întors din Chi­na. El i‑ar fi dat viru­sul unui tânăr de 38 de ani, care a ajuns la tera­pie inten­si­vă cu simp­to­me alarmante.

”Fiul meu e cel de aco­lo, este foar­te grav! Este un om mare, îna­lt, de 90 de kilo­gra­me, are o struc­tu­ră puter­ni­că”, spu­ne unul din­tre părinți.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, în observator.tv


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply