Rezultate remarcabile ale elevilor de la Colegiul Economic Mangalia, la Concursul pe meserii, etapa judeţeană

0
383

Mier­curi, 26 febru­a­rie 2020, s‑a desfă­şu­rat Con­cur­sul pe mese­rii pen­tru ȋnvă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal, eta­pa judeţea­nă, la Cole­gi­ul Comer­ci­al ”Carol I’’, Con­stanţa.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a fost repre­zen­tat de trei elevi ai cla­sei a XI‑a A pro­fe­sio­na­lă, pe cali­fi­ca­rea ospă­tar (chel­ner) și vân­ză­tor ȋn uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie.

Cla­sa­men­tul final pe judeţ a fost:

- Locul I: Pleş­ciuc Ale­xan­dru, cu 9,39 punc­te;

- Locul II: Dan Lari­sa, cu 9,08 punc­te și Paras­chiv Ioa­na, cu 9,07 punc­te. Aceas­ta s‑a afir­mat şi prin cele 100 de punc­te obţi­nu­te la pro­ba prac­ti­că.

Ele­vii au fost coor­do­na­ţi de doam­na pro­fe­soa­ră Apos­tu Gabrie­la, pen­tru pro­ba prac­ti­că şi doam­na pro­fe­soa­ră Tudo­se Delia, pen­tru pro­ba teo­re­ti­că. A fost o pre­mie­ră şi o bucu­rie pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, ca din trei elevi par­ti­ci­panţi, toţi trei să fie pe podi­um.

La fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re au par­ti­ci­pat doam­ne­le inspec­tor de spe­cia­li­ta­te Nea­gu Gabrie­la şi Fran­go­pol Danie­la, dom­nul pri­mar al Con­stanţei, Făgă­dău Dece­bal şi alţi invi­ta­ţi de sea­mă. Toţi ele­vii au fost apre­cia­ţi şi ȋncu­ra­ja­ţi să-şi urmeze visul!


Man­ga­lia News, 27.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele