Radu Cristian: Cum înțeleg unii politicieni locali să câștige încrederea electoratului!

0
272

Radu Cris­ti­an: Anunț impor­tant pen­tru toți locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

ATENȚIE: Unii din­tre con­tra­can­di­da­ții mei la Pri­mă­ria Man­ga­lia ape­lea­ză la tot felul de ata­curi mur­da­re, pen­tru a mă dis­cre­di­ta în fața dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei. Mi-au clo­nat con­tu­ri­le de Insta­gram și Face­bo­ok și trans­mit mesa­je fal­se în spa­ți­ul vir­tu­al, iar mai nou au înce­put să sune în nume­le meu, diver­se per­soa­ne din oraș, căro­ra le vor­besc urât la tele­fon. Vă rog pe toți cetă­țe­nii de bună-cre­din­ță, să mă con­tac­tați, ime­di­at ce pri­miți sau citiți ast­fel de mesa­je repro­ba­bi­le, atri­bu­i­te per­soa­nei mele. Este regre­ta­bil că așa înțe­leg unii poli­ti­cieni locali să câști­ge încre­de­rea elec­to­ra­tu­lui!

 

 


Man­ga­lia News, 22.02.2020. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele