Post disponibil la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia

0
508

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea urmă­to­ru­lui post con­trac­tu­al, de mun­ci­tor de între­ți­ne­re.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

  • nive­lul stu­di­i­lor – stu­dii medii;
  • vechi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii pos­tu­lui – 5 ani.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

04 mar­tie 2020, ora 08.00 – pro­ba prac­ti­că;

04 mar­tie 2020, ora 10.00 – pro­ba inter­viu.

Rela­ţii supli­men­ta­re la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, cu sedi­ul în Man­ga­lia, stra­da Șosea­ua Con­stan­ței, nr. 27, jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241.753.846.


Man­ga­lia News, 16.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele