Pe podium, toți cei opt luptători ai Clubului Sportiv Poseidon Limanu — 2 Mai, participanți la “Cupa Iernii” Călărași!

0
347

Direc­ția Jude­țea­nă pen­tru Sport și Tine­ret Călă­rași a orga­ni­zat sâm­bă­tă, 22-02-2020, com­pe­ti­ția “Cupa Ier­nii”, la lup­te libe­re. Com­pe­ti­ția, afla­tă la cea de a VI‑a edi­ție, s‑a des­fă­șu­rat în sala de lup­te a CSM Călă­rași și a reu­nit copii, juni­ori, cadeți (băieți și fete) de la clu­bu­ri­le CSM Călă­rași, Tri­co­lo­rul Jega­lia, CS Rapid, CS Posei­don Lima­nu, CS Ama­ra și CS 23 August Con­stan­ța. DJST Călă­rași a asi­gu­rat par­ti­ci­pan­ți­lor meda­lii, diplo­me, dul­ciuri și răco­ri­toa­re. Com­pe­ti­ția s‑a des­fă­șu­rat în bune con­di­ții și a fost una­nim apre­cia­tă de spor­tivi și antre­nori, aceștia mani­fes­tând inte­re­sul și pen­tru alte par­ti­ci­pă­ri.

C.S. Posei­don Lima­nu — 2 Mai a par­ti­ci­pat cu 8 spor­tivi, la “Cupa Ier­nii” și toți au obți­nut meda­lii:
Cio­ran Andrei, cat.20kg, locul I;
Tudor David, cat.23kg, locul I;
Cojo­ca­ru Ionuț, cat.25, kg locul I ;
Tudor Rareș, cat.27kg, locul I;
Cio­lac Albert, cat.29kg, locul II;
Cojo­ca­ru Andrei, cat.46kg, locul I;
Bun­duc Cos­min, cat.71kg, locul III;
Pre­da-Cos­tea Bian­ca, cat.62kg, locul III.

MN: Bra­vo, copii! Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan!


Man­ga­lia News, 24.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele