În atenția conducătorilor auto! Noi sensuri unice, pe străzile din Mangalia

1
1177

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia înş­ti­inţea­ză con­du­că­to­rii auto că, înce­pând de luni, 24 febru­a­rie, pe mai mul­te străzi din oraș vor fi monta­te indi­ca­toa­re ruti­e­re cu sens unic. Ast­fel, pen­tru o mai bună flui­di­za­re a tra­fi­cu­lui ruti­er, noi­le sen­suri uni­ce vor fi intro­du­se pe urmă­toa­re­le străzi:

- stra­da Mir­cea cel Bătrân, de la inter­sec­ția cu stra­da Vână­tori, până la inter­sec­ția cu stra­da Oituz. Acest seg­ment de drum va fi sem­na­li­zat cu indi­ca­toa­re ruti­e­re, con­form legi­sla­ți­ei spe­ci­fi­ce;

- stra­da Oituz, de la inter­sec­ția cu stra­da Por­tu­lui, până la inter­sec­ția cu stra­da Ște­fan cel Mare. Seg­men­tul de drum res­pec­tiv și toa­te stră­zi­le secun­da­re care se inter­sec­tea­ză cu aces­ta vor fi, de ase­me­nea, sem­na­li­za­te cores­pun­ză­tor.

Aces­te regle­men­tări la regi­mul cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au fost adop­ta­te prin HCL Nr. 266/07.11.2019.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 19.02.2020. Repu­bli­cat: 24.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele