ÎMI MAI ADUC AMINTE, DOAMNĂ… 😍 Ananie Gagniuc

0
301

Ana­nie Gag­niuc - Că tot e Dra­go­be­te­le…

Doam­ne, doam­nă, cât am mai umblat după dum­ne­a­ta! Câtă cur­te ţi-am mai făcut, cât chin, chiu şi vai, să te cuce­resc… Nu mă lăsai nici să te ţin de mână, nici de mij­lo­cel, cel tras ca prin inel… Acum, poa’ să fie şi ine­lul lui Saturn, dar atunci erai subţi­ri­că la mij­loc, de tră­geam cu puş­ca, luai foc! Acu’ trag cu duş­ca, îmi ia gura foc şi tu nu te mişti din loc. Deloc! Când am încer­cat să te sărut, m‑ai repe­zit, că şi-acum îmi răsună‑n urechi pal­ma pri­mi­tă… Nu te lăsai deloc cuce­ri­tă, ţi-am ofe­rit flori, mi-ai dat fiori, ţi-am dăru­it o bră­ţa­ră, m‑ai dat noap­tea, la două, afa­ră!… Îţi reci­tam poe­zii şi nu te puteam trezi, încer­cam pe la spa­te să mă furi­şez, ca să te îmbră­ţi­şez, dar tu…, neam! Neam! Mai mult, ne-am… tre­zit cu mai­că-ta în dor­mi­tor, că şi-acum oase­le mă dor, bale­nu­ţa mea, ce pal­mă grea avea!

Acum am liber drum, ba chiar tragi de mine ca de-un mâţ mort, te lepezi de‑a tău capot, cât un cort, te undu­ieşti (atât cât eşti) pe lân­gă mine, valuri-valuri, urc cu pri­vi­rea pes­te tine ca pe dea­luri, mă-ndemni să pun mâna colo şi colo şi mă tot îndre­pţi spre aco­lo, în timp ce eu mă gân­desc la o bere, ce‑o fi făcut Stea­ua, unde mi‑e cafea­ua şi dacă preşe­din­te­lui i s‑a făcut saftea­ua…

De-ace­ea, doam­ne­lor, toa­te la tim­pul lor, dați când băr­ba­ţii vor tot, nu când… nu mai pot!

Îmi mai aduc amin­te, doam­nă… 😍

Ana­nie Gag­niuc, febru­a­rie 2020.

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați aici și cele­lal­te arti­co­le umo­ris­ti­ce sem­na­te de Maes­trul Ana­nie Gag­niuc și publi­ca­te de Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 24.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply