Guvernul Orban a fost demis prin moțiune de cenzură

0
198

Guver­nul Orban a fost demis prin moțiu­ne de cen­zu­ră, după doar trei luni de man­dat, cu 261 de voturi „pen­tru”.

Este des­chi­să ast­fel calea către ale­geri anti­ci­pa­te. Tot­o­da­tă, legea pri­vind ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în două tururi este res­pin­să.

Moțiu­nea a avut nevo­ie de 233 de voturi favo­ra­bi­le pen­tru a tre­ce, însă doar coa­li­ția for­ma­tă din PSD, UDMR și par­ti­dul lui Teo­dor Meleș­ca­nu a avut 232 de mem­bri.

Aces­to­ra li s‑au adă­u­gat și o par­te din­tre cei 24 de par­la­men­tari ai for­ma­țiu­nii Pro Româ­nia, după cum a anun­țat Vic­tor Pon­ta în aceas­tă dimi­nea­ță.

Vezi AICI cele mai impor­tan­te momen­te din tim­pul dez­ba­te­rii. 

Moțiu­nea a fost depu­să în Par­la­ment săp­tămâ­na tre­cu­tă, după ce guver­nul şi‑a anga­jat răs­pun­de­rea pe pro­iec­tul de lege pri­vind ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în două tururi de scru­tin.

Între­bat des­pre un even­tu­al suc­ces al moțiu­nii de cen­zu­ră, pre­mi­e­rul spu­nea, ieri: „Le roi est mort, vive le roi. Guver­nul Orban a căzut, tră­i­as­că Guver­nul Orban”.

Tot ieri (marți, 4 febr. n.r), Guver­nul Orban a adop­tat 25 de ordo­nan­țe de urgen­ță, în cadrul unei ședin­țe de guvern care a durat pes­te opt ore.

Mai mult, pe europafm.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply