Floriana Jucan — La Vatican [Foto/VIDEO]

0
215

Flo­ri­a­na Jucan: Cu 7 ani în urmă, dedi­cam o coper­tă Q Maga­zi­ne Sanc­ti­tă­ții Sale Papa Francisc.

Foto­gra­fia în care îmbră­ți­șa un băr­bat grav bol­nav m‑a impre­sio­nat pro­fund atunci și mi-am spus că acest Papă va schim­ba lumea prin bună­ta­tea lui!

Joi, 6 febru­a­rie, în cadrul unei audien­țe pri­va­te, în super­ba Sală Cle­men­ti­na, i‑am dăru­it acea coper­tă înră­ma­tă. Cu sim­pli­ta­tea și modestia‑i carac­te­ris­ti­ce, mi‑a spus: Rugați-vă pen­tru mine, am mare nevo­ie!

A fost un moment UNIC, pe care nici nu îl pot des­crie în cuvin­te.

Pașii mei mer­gând prin ari­pa pri­va­tă a Vati­ca­nu­lui, fru­mu­se­țea sălii, solem­ni­ta­tea momen­tu­lui, emo­ția aștep­tă­rii pen­tru când avea să se des­chi­dă ușa și zâm­be­tul Sanc­ti­tă­ții Sale, îmi vor rămâ­ne pen­tru tot­dea­u­na în memo­rie și în mul­țu­mi­ri către Dum­ne­zeu!

Gar­da Elve­ți­a­nă Pon­ti­fi­ca­lă numă­ră actu­al­men­te 100 de sol­dați și 6 ofi­țeri.

Deși se spu­ne că uni­for­me­le aces­to­ra, care com­bi­nă gal­be­nul cu albas­tru și roșu, ar fi fost cro­ite după un model dese­nat de Miche­lan­ge­lo, în rea­li­ta­te, uni­for­ma este viziu­nea unui coman­dat elve­țian inspi­rat de niș­te dese­ne ale pic­to­ru­lui Rapha­el.

Sol­da­ții admiși la Vati­can pen­tru paza Pala­tu­lui tre­bu­ie să fie necă­să­to­riți, să aibă între 19 și 30 de ani și să fie de reli­gie cato­li­că.
Toți au cetă­țe­nie elve­ți­a­nă.

Totuși, misiu­nea prin­ci­pa­lă a secu­ri­tă­ții Suve­ra­nu­lui revi­ne Jan­dar­me­ri­ei vati­ca­ne­ze, for­ma­tă din ofi­țeri ita­li­eni.

Flo­ri­a­na Jucan, 8 febru­a­rie 2020.

MN: Alte arti­co­le sem­na­te de jur­na­lis­ta Flo­ri­a­na Jucan și publi­ca­te de Man­ga­lia News, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 10.02.2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele