Dora Alina Romanescu — La mulți ani, Mangalia News!

0
200
Foto: Mangalia.TV

La mulți ani, Man­ga­lia News!

Să fii mereu pe pri­mul loc în difu­za­rea ști­ri­lor loca­le, națio­na­le și inter­națio­na­le, să aduci în min­tea și sufle­tul citi­to­ri­lor lumi­nă, ade­văr, trans­pa­ren­ță și de ce nu, știri care să învă­lu­ie în voie bună pe cei ce le citesc. Să nu uiți, drag Coti­dian, să pro­mo­vezi drep­ta­tea care este mai pre­sus de ori­ce, să aduci în fața comu­ni­tă­ții noas­tre fap­te, eve­ni­men­te, acti­vi­tăți impor­tan­te, ală­tu­ri de oameni spe­ciali, devo­tați ora­șu­lui de la țărm de mare!

Via­ță lun­gă, știri inte­re­san­te, suc­ce­se nenu­mă­ra­te și un noian de bucu­rii, celor care tru­desc la Man­ga­lia News!

Reve­ren­ță, oame­ni­lor spe­ciali, eru­diți, prag­ma­tici, devo­tați, care tru­desc pe tărâ­mul cuvân­tu­lui scris, care aduc zil­nic în case­le locu­i­to­ri­lor din Man­ga­lia, știri, infor­ma­ții, mesa­je de suflet, comu­ni­cări impor­tan­te pen­tru comu­ni­ta­te! Cin­ste lor!

Dora Ali­na Roma­ne­scu, Dumi­ni­că, 23 febru­a­rie 2020.

MN: Mul­țu­mim, prea iubi­tă Doam­nă a minu­na­te­lor slo­ve. Să fim sănă­toși, să mer­gem împre­u­nă, mai depar­te, cu mult drag! Să vă dea Dom­nul Sănă­ta­te și bucu­rii, pe măsu­ra sufle­tu­lui mare de bun român.


Man­ga­lia News, 23.02.2020. (foto: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele