Dezvoltarea turismului în Municipiul Mangalia — Hospitality Management Forum, eveniment interactiv, organizat de USR Mangalia. Sunt invitați operatorii din turism și cetățenii din zonă

0
246

Sena­toa­rea Ramo­na Nico­le­ta Dinu și can­di­da­tul USR la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Dumi­tru Paris, vă invi­tă la un eve­ni­ment inte­rac­tiv, pen­tru a dis­cu­ta des­pre dezvol­ta­rea turis­mu­lui în ora­șul Man­ga­lia şi cele șase sta­țiuni. Întâl­ni­rea va avea loc Joi, 27 Febru­a­rie, între ore­le 14:00 şi 17:30, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, situ­at în Por­tul turis­tic Man­ga­lia.

Pre­zent la eve­ni­ment va fi prof. dr. Ale­xis Papa­tha­na­s­sis, fost Busi­ne­ss Deve­lo­p­ment Mana­ger la TUI Info­tec și pro­fe­sor pen­tru e‑turism și mana­ge­men­tul croa­zi­e­re­lor, la Uni­ver­si­ta­tea de Ști­in­țe Apli­ca­te din Bre­mer­ha­ven.

Par­ti­ci­pa­rea este libe­ră și se adre­sea­ză hote­li­e­ri­lor, dar și cetă­țe­ni­lor ora­șu­lui care lucrea­ză în indus­tria hote­li­e­ră.

Vă aștep­tăm, Joi, 27 Febru­a­rie! (Abdu­refi Semi­ran, pre­șe­din­te USR Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 26.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele