Cum să pierzi trenul într-un colț uitat de lume — Vineri, 27 martie, la Mangalia [Promo VIDEO]

0
283

De la rea­li­za­to­rii spec­ta­co­lu­lui EU CU CINE MĂ MĂRIT, o nouă come­die, în Man­ga­lia! O come­die des­pre via­ță, des­pre natu­ra omu­lui, care te încân­tă și îți încar­că sufle­tul de feri­ci­re! Fap­tul că oame­nii se iubesc, este spe­ran­ța pen­tru o via­ță mai bună.

Două povești de iubi­re care, gra­vi­tând în aria comi­cu­lui de lim­baj și de situ­a­ție, par a nu avea nicio simi­li­tu­di­ne, dar, dacă pri­vim cu atenţie per­so­na­je­le, rea­li­zăm că sunt ase­me­nea nouă tutu­ror, nici mai bune, nici mai rele, doar dra­gos­tea fiind ele­men­tul comun care le lumi­nea­ză exis­ten­ța. Două povești care îndeam­nă la auto­re­flec­ție, cu zâm­be­tul pe buze.

O pie­să scri­să de Ion Bogdan Mar­tin. Con­cep­ția artis­ti­că: Bogdan Gagu.

DISTRIBUȚIE: Adri­a­na Gulu­ța­nu, Mihai Hur­duc, Sil­via Gagu, Edu­ard Boț, Alex Flo­ro­iu / Lulu Tră­s­nea.

Vineri, 27 mar­tie 2020 la 19:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Dura­tă: 65 de minu­te. Bile­te­le se pot pro­cu­ra de la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia, sau onli­ne! Infor­ma­tii si rezer­vari: 0724.304.593.


Man­ga­lia News, 13.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele