Constănțenii, invitați la audiențe de consilierii municipali și de senatorii și deputații PSD de Constanța

0
164

Con­si­li­e­rii locali ai Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat îi așteap­tă pe locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța la audien­țe, în fie­ca­re zi de marți, înce­pând cu ore­le 17:00, la sedi­ul Cabi­ne­te­lor Par­la­men­ta­re PSD, din Bule­va­drul Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu, nr. 82, bloc LE 31 (Zona Tro­ca­de­ro).

Ale­șii locali vor să rezol­ve pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă con­stăn­țe­nii, să le pre­zin­te și să dez­ba­tă solu­ți­i­le pen­tru pro­ble­me­le ora­șu­lui și să răs­pun­dă între­bă­ri­lor lega­te de rolul lor în admi­nis­tra­ția loca­lă.

Marți, 04 febru­a­rie, înce­pând cu ore­le 17:00, con­si­li­e­rul muni­ci­pal PSD, Aure­li­an Marin îi așteap­tă pe con­stăn­țeni la audien­ță, la sedi­ul Cabi­ne­te­lor Par­la­men­ta­re PSD.

De ase­me­nea, depu­ta­ții și sena­to­rii PSD au audien­țe în fie­ca­re vineri, înce­pand cu ora 11:00.


Man­ga­lia News, 03.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele