Competiţia Business Plan – Faza locală, la Colegiul Economic Mangalia

0
344

Vineri, 21 febru­a­rie 2020, la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a avut loc Com­pe­ti­ţia Busi­ne­ss Plan, faza loca­lă, care se adre­sea­ză ele­vi­lor din învă­ţămân­tul liceal, ce desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de învă­ţa­re în fir­me­le de exer­ci­ţiu înre­gis­tra­te la Cen­tra­la Reţe­lei Fir­me­lor de Exer­ci­ţiu / Între­prin­de­ri­lor Simu­la­te din Româ­nia — ROCT.

La acest con­curs au par­ti­ci­pat elevi ai cla­se­lor a XI‑a A şi a XI‑a B, coor­do­na­ţi de doam­ne­le pro­fe­soa­re Voi­cu­les­cu Ali­na Miha­e­la şi Ghe­o­nea Nico­le­ta. S‑au înscris patru fir­me de exer­ci­ţiu, câş­ti­gă­toa­rea fiind F.E. GOLDEN DREAMS S.R.L., cali­fi­cân­du-se pen­tru faza judeţea­nă. Cele­lal­te fir­me au ocu­pat urmă­toa­re­le pozi­ţii: Locul II – F.E. STREET CAFE S.R.L., Locul III- F.E. HOTEL POSEIDON S.R.L., Locul IV — F.E. NICE FEEL S.R.L.

În urma aces­tei expe­rienţe, ele­vii şi-au dezvol­tat spi­ri­tul antre­pre­no­ri­al şi s‑au fami­li­a­ri­zat cu acti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce mediu­lui real eco­no­mic.


Man­ga­lia News, 22.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele