CODUL ROȘU de VREME REA închide circulația pe toate drumurile naționale din județele Brăila și Tulcea!

0
384

Având în vede­re feno­me­ne­le mete­o­ro­lo­gi­ce deo­se­bi­te din zone­le afla­te sub cod roșu de vre­me rea, s‑a luat deci­zia închi­de­rii cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pe toa­te dru­mu­ri­le națio­na­le din jude­țe­le Brăi­la și Tul­cea, înce­pând cu ora 22:00.

Dumu­ri­le națio­na­le unde cir­cu­la­ția va fi închi­să, înce­pând cu ora 22:00, sunt urmă­toa­re­le:

Jude­țul Brăi­la: DN 21, DN 2B, DN 23, DN 22, DN 22B
Jude­țul Tul­cea: DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F, DN 22H.

Pre­ci­zăm că Direc­ți­i­le Regio­na­le de Dumuri și Poduri sunt mobi­li­za­te pen­tru cod roșu și toa­te uti­la­je­le sunt pre­gă­ti­te pen­tru a acțio­na aco­lo unde este cazul, iar Dis­pe­ce­ra­te­le CNAIR SA vor func­țio­na la capa­ci­ta­te maxi­mă.

Ima­gini de la inter­ven­ți­i­le Regio­na­le­lor CNAIR puteți vedea pe pagi­na de face­bo­ok a com­pa­niei: https://www.facebook.com/cnadnr.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360 și pot acce­sa pe pri­ma pagi­na în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 05.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele