ASOCIATIADOBROGEA STRĂBUNĂ” sărbătorește 1 AN IN SLUJBA ISTORIEI DOBROGEI

0
146

Vineri, 28 febru­a­rie 2020, ora 10.00, la Muze­ul Mili­tar „Rege­le Fer­di­nand”, fili­a­la Con­stan­ța, ASOCIAȚIA „DOBROGEA STRĂBUNĂ” săr­bă­to­reș­te

1 AN ÎN SLUJBA ISTORIEI DOBROGEI,

Un an plin de acti­vi­tăți, în care, de mul­te ori împre­u­nă cu cola­bo­ra­to­rii noș­tri, am stră­bă­tut jude­țul Con­stan­ța, pen­tru a le vor­bi dobro­ge­ni­lor – ele­vi­lor, în pri­mul rând — des­pre isto­ria pămân­tu­lui din­tre Dună­re și Mare, des­pre rădă­ci­ni­le lor. Un an în care ne-am ono­rat o fărâ­mă din dato­ria față de isto­ria și stră­mo­șii noș­tri, față de dobro­geni.

Vă invi­tăm, vineri, 28 febru­a­rie 2020, ora 10.00, la Muze­ul Mili­tar Națio­nal „Rege­le Fer­di­nand I” — Fili­a­la Con­stan­ța, pen­tru a mar­ca împre­u­nă 1 an de exis­ten­ță a Aso­ci­a­ți­ei Dobro­gea Stră­bu­nă. Vă aștep­tăm cu drag!

MN: La mulți ani, Dobro­gea Stră­bu­nă! În con­ti­nu­a­re, vă dorim să aveți mul­te rea­li­zări fru­moa­se, pen­tru Dobro­gea, pen­tru Româ­nia!


Man­ga­lia News, 28.02.2020. (A trans­mis Lavi­nia Dumi­traș­cu, doc­tor în Isto­rie).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele