ARCA TV — Oferă speranță pentru Magda! [VIDEO]

0
294

Lucian Bla­ga: O dra­ma­ti­că poves­te de via­ță, o tra­ge­die pe care o român­că de‑a noas­tră o tră­ieș­te con­ti­nuu și se pare că neca­zu­ri­le nu se mai opresc. Vă rugăm dis­tri­bu­iți acest video, pen­tru a oferi spe­ran­ță unei inimi îndu­re­ra­te. Comu­ni­ta­tea româ­neas­că din Hous­ton este invi­ta­tă să sus­ți­nă aceas­tă cau­ză, prin pre­zen­ța la Bise­ri­ca Sf. Maria Magda­le­na, Dumi­ni­că, 15 Mar­tie, la ora 12.00. 

Dona­ți­i­le voas­tre pe pagi­na de GoFund­Me a Magdei sunt mai mult decât nece­sa­re și vă mul­țu­mim pen­tru efor­tul Dum­ne­a­voas­tră! https://www.gofundme.com/f/HelpMagda

Man­ga­lia News: Sun­tem ală­tu­ri de voi, dragi pri­e­te­ni — Lucian Bla­ga, Mioa­ra Gram, Sil­via Gam­ble, ală­tu­ri de Pre­a­cu­cer­ni­cul Părin­te Mirel Tudo­se, de la Bise­ri­ca Sf. Maria Magda­le­na din Hous­ton, Texas, USA, cu spe­ran­ță pen­tru Magda! Doam­ne, Aju­tă.


Man­ga­lia News, 28.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele