ANIVERSĂRILE ZILEI. La Mulți Ani, tuturor celor care-și aniversează astăzi ziua de naștere!

0
313

Rubri­că spe­cia­lă, cu dedi­ca­ții. Astăzi îi ani­ver­săm pe pri­e­te­nii noș­tri de pe Face­bo­ok. Fie că este vor­ba de vâr­ste rot­un­de împli­ni­te, sau de sur­pri­ze ine­di­te, pri­va­te, ori­ce dori­tor poa­te lua legă­tu­ra cu redac­ția noas­tră și ne poa­te tri­mi­te o poză a săr­bă­to­ri­tei / săr­bă­to­ri­tu­lui și ură­ri­le cuve­ni­te eve­ni­men­tu­lui, iar noi le vom publi­ca pe por­ta­lul Man­ga­lia News și le vom dis­tri­bui pe pagi­ni­le și gru­pu­ri­le noas­tre de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Este gro­zav să acce­sezi un site sau o pagi­nă de inter­net și să zărești o față cunos­cu­tă și o ura­re fru­moa­să, nu‑i așa? Dacă vi se pare o idee bună, ne-am bucu­ra să o ”prin­deți din zbor” și să ne scri­eți pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]

Până atunci, noi le spu­nem LA MULȚI ANI, cu sănă­ta­te, dra­gos­te și bucu­rii, pri­e­te­ni­lor coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, care-și ani­ver­sea­ză ziua de naș­te­re ASTĂZI, Sâm­bă­tă, 22 febru­a­rie 2020 și des­pre care Face­bo­ok ne anun­ță și ce vâr­ste împli­nesc:

Nicu­şor Stroe Popes­cu Cla­u­dia
Geta Con­stan­ti­ne­scu Lore­da­na Ste­fan
Robert-Mari­us Din­ca Cris­ta­che Cla­u­diu
Vero­ni­ca Janet Veli­cu Eca­te­ri­na Bor­dea
Mihai Saves­cu Lei­la Abdu­ra­man
Car­men Colea­șă Flo­ren­ti­na Nede­lea
Lenu­ta Ono­frei Flo­ren­ti­na Ena­che
Popa Lili­a­na Liud­mi­la Miha­e­la Siser­man
Ramo­na San­dri­na Ilie Pîr­jol Ele­na
Gher­ghi­ni­ta Tur­liu Ali­zée Meds­pa

La Mulți Ani, tutu­ror celor care-și ani­ver­sea­ză astăzi ziua de naș­te­re!


Man­ga­lia News, 22.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele