Agroest — Magazin Agricol: Recomandări pentru sezonul de stropiri de iarnă la pomi fructiferi, vița de vie și trandafiri

0
221

Agro­est — Maga­zin Agri­col: Pen­tru că sun­tem la ince­pu­tul sezo­nu­lui de stro­piri de iar­nă la pomi fruc­ti­feri, vița de vie si tran­da­firi, am adus pro­du­se­le cu care v‑am obis­nu­it de 10 ani:

Poli­sul­fu­ra de Cal­ciu. In doza de 20%-25%, pe lan­ga efec­tul fun­gi­cid de pro­tec­tie si insec­ti­cid, este si un foar­te bun aca­ri­cid, folo­sit pen­tru pre­ve­ni­rea si com­ba­te­rea urma­to­ri­lor dau­na­tori: râie, mană, putre­gai, cur­ba­rea frun­ze­lor, gau­ri­rea frun­ze­lor, oua de aca­rieni, cose­ni­la, oua de iar­na si aca­ri­a­nul rosu al pomi­lor (Pano­ni­chus Ulmi), padu­che­le de San Jose (gene­ra­tii de vara si lar­ve hiber­na­te, peri­oa­da decem­brie — ianu­a­rie — febru­a­rie si pre­flo­ral mar­tie — apri­lie).

Dar anul aces­ta, pri­mes­te si un aju­tor: Solu­tia Anti-Inghet.

Solu­tia adju­van­ta Anti-Inghet tip MIF poa­te fi uti­li­za­ta in pro­por­tie de 5–10%, cu fun­gi­ci­dul Poli­sulf tip MIF, obti­nan­du-se rezis­ten­țe la tem­pe­ra­turi nega­ti­ve de pana in ‑8 gra­de Cel­si­us.

Cu alte cuvin­te, puteti apli­ca solu­ti­i­le, chiar dacă afa­ră sunt mai puțin de +5 gra­de Cel­si­us.

 

Vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 01.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele