Sedința ordinară a Consiliului Local Mangalia – 18 februarie 2020

0
453
carturesti.ro%20

Sedința ordinară a Consiliului Local Mangalia – 18 februarie 2020.

Pe ordinea de zi au fost următoarele proiecte:

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.12.2019 și al ședinței ordinare din data de 29.01.2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru trimestrul 4 -2019;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2020;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Municipiului Mangalia;

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă ”Grădina Culturală Callatis” (Cod unic proiect CALL02 – 115), Promotor proiect Direcția Cultură și Sport Mangalia, cu partenerul norvegian Lise Wulff, în cadrul Programului RO–CULTURA, apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 – 2021;

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico – economici aferente proiectului: ”Amenajare parcaj strada Pictor Tonitza, la est de blocul F3” Municipiul Mangalia;

Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia;

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II anul 2019;

Proiect de hotărâre privind încetarea prevederilor alin.(2) ale art.3 din H.C.L nr. 308/ 18.12.2019 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului ”Respect”;

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru a cordarea de facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în Municipiul Mangalia;

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale din Municipiul Mangalia;

Proiect de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din Municipiul Mangalia;

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazu, Nr.61, Bl. O10, Sc.A, Ap.1 – extindere, jud. Constanța beneficiar S.C. Antonina S.R.L.;

Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.4 din 12.01.1998, beneficiari Croitoru Carmen Mihaela și Croitoru Dorin-Tudorel;

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr.46, Jud. Constanța, beneficiar S.C. Private Administration S.R.L;

Diverse.


Mangalia News, 20.02.2020. (sursa: Mangalia.TV).piese-auto-mangalia.roLeave a Reply