12 oferte pentru proiectarea și execuția lotului 3 al Autostrăzii de Centură București Nord!

0
131

Marți, 18 febru­a­rie 2020, a avut loc depu­ne­rea ofer­te­lor pen­tru pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui “Pro­iec­ta­re și Exe­cu­ție Autos­tra­da de Cen­tu­ră Bucu­rești, km 0+000 — km 100+900, Sec­tor Cen­tu­ra Nord, km 0+000 — km 52+770, Lot 3: km 39+000-km 47+600”.

Ast­fel, până la ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re au depus ofer­te urmă­to­rii ofer­tanți:

1. Aktor Soci­e­ta­te Teh­ni­ca Ano­ni­ma (AKTOR S.A.);
2. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC);
3. Aso­ci­e­rea Con­struc­tii Erba­su SA — Vahos­tav SK as — Danu­be Total Grup SRL — Con­ce­lex SRL;
4. FCC Con­struc­cion SA;
5. IC Ictas Insa­at Sana­yi Ve Tica­ret AS;
6. Aso­ci­e­rea Impre­sa Piz­za­rotti & C SpA — Ret­ter Pro­ject­ma­na­ge­ment SRL;
7. Intra­com Con­struc­tions Soci­e­te Anony­me Tech­ni­cal and Ste­el Con­struc­tions (INTRAKAT);
8. Mapa Insa­at Ve Tica­ret AS;
9. Aso­ci­e­rea Max Boe­gl Roma­nia SRL- IBB-HIB Roma­niA SRL- MAX BÖGL STIFTUNG & Co. KG;
10. Nurol Insa­at ve Tica­ret A.S.;
11. Sinohy­dro Cor­po­ra­tion Limi­ted;
12. Aso­ci­e­rea SC SA&PE Con­struct SRLSC Spe­di­tion UMB SRLSC Teh­nos­tra­de SRL.

Comi­sia de Eva­lu­a­re va ana­li­za ofer­te­le în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Docu­men­ta­ți­ei de atri­bu­i­re și cu legi­sla­ția în vigoa­re în dome­ni­ul achi­zi­ți­i­lor publi­ce.

Valoa­rea esti­ma­tă a con­trac­tu­lui este de 466.278.289,00 Lei, fără TVA.

Dura­ta con­trac­tu­lui este de 30 luni, din care 12 luni peri­oa­da de pro­iec­ta­re și 18 luni peri­oa­da de exe­cu­ție. Garan­ția lucră­ri­lor este între 5 și 10 ani, în func­ție de peri­oa­da ofer­ta­tă în cadrul fac­to­ru­lui de eva­lu­a­re.

Obiec­tul con­trac­tu­lui con­stă în pro­iec­ta­rea și exe­cu­ția lucră­ri­lor pen­tru con­struc­ția Autos­tră­zii de Cen­tu­ră Bucu­rești — Sec­tor Cen­tu­ra Nord  — Lot 3: km 39+000-km 47+600, în lun­gi­me de 8,60 km.


Man­ga­lia News, 19.02.2020. (CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele