VIDEO Incendiile din Australia, unde orașe întregi au fost evacuate / A fost decretată stare de urgenţă / Imagini cu dezastrul, filmate dintr‑o mașină de pompieri

0
502

Incen­di­i­le care mis­tu­iesc Aus­tra­lia: Ima­gini cu dez­as­trul, fil­ma­te dintr‑o mași­nă de pom­pieri.

Auto­ri­tă­ţi­le din sta­tul aus­tra­li­an New Sou­th Wales (sud-est) au anu­nţat, joi, decre­ta­rea stă­rii de urgenţă timp de o săp­tămâ­nă, în con­tex­tul înră­u­tă­ţi­rii, înce­pând de sâm­bă­tă, a con­di­ţi­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce care favo­ri­zea­ză pro­du­ce­rea incen­di­i­lor, scrie Ager­pres, citând DPA. Incen­dii vio­len­te mis­tu­iesc de săp­tămâni întregi Aus­tra­lia, noi foca­re apă­rând aproa­pe zil­nic, iar auto­ri­tă­ţi­le au cerut pără­si­rea în masă a mai mul­tor ora­şe de pe coas­ta de sud-est, o zonă extrem de popu­la­ră în actu­a­lul sezon al vacanţei de vară.

Pre­mi­e­rul aces­tui stat, Gla­dys Bere­ji­k­li­an, a pre­ci­zat că sta­rea de urgenţă va fi insti­tu­i­tă înce­pând de vineri şi va fi în vigoa­re şap­te zile, peri­oa­dă în care coman­dan­tul Depar­ta­men­tu­lui rural de pom­pieri va bene­fi­cia de pre­ro­ga­ti­ve supli­men­ta­re, în lup­ta cu flă­că­ri­le.

Mai mult, pe hotnews.ro/stiri-international


 

Urmă­riți și: 


Man­ga­lia News, 04.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply