Trupa Metallica a donat 750.000 de dolari, pentru a sprijini pompierii și voluntarii din Australia

0
216

Tru­pa Meta­l­li­ca a donat 750.000 de dolari, pen­tru a spri­jini pom­pie­rii și volun­ta­rii care lup­tă împo­tri­va incen­di­i­lor de vege­ta­ție devas­ta­toa­re din Aus­tra­lia și și-au îndem­nat fanii să sus­ți­nă aceas­tă cau­ză, ara­tă Smart N’Ro­ll, care păs­trea­ză un loc spe­cial pen­tru pie­se­le tru­pei în pla­y­list-ul zilei.

James Het­fi­eld și cole­gii săi au donat 750.000 de dolari, prin inter­me­di­ul fun­da­ți­ei lor All Within My Han­ds — care spri­ji­nă „edu­ca­rea for­ței de mun­că și lup­ta împo­tri­va foa­me­tei și alte cau­ze cri­ti­ce”. Muzi­cie­nii și-au îndem­nat fanii să sus­ți­nă la rân­dul lor Pom­pie­rii din Vic­to­ria în efor­tu­ri­le lor ero­ice de a pro­te­ja comu­ni­tă­ți­le afec­ta­te de incen­di­i­le de vege­ta­ție pro­du­se în Aus­tra­lia, spu­ne Music News.

Con­ti­nu­a­rea, pe stiri.tvr.ro


Man­ga­lia News, 09.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply