SOȚ DE VÂNZARE — Seară de teatru, seară de umor, la Casa de Cultură din Mangalia, Duminică, 26 ianuarie 2020!

0
672

Soț de vân­za­re”, pie­sa de tea­tru după Miha­il Zador­nov, cu Maria Radu, Ana Oda­giu și Mari­us Gilea.

Dumi­ni­că, 26 ianu­a­rie 2020, ora 19:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia!
Regia: Mari­us Gilea.

Oxa­na (o tana­ra „moder­nă” pana in var­ful unghi­i­lor, fru­mu­si­ca, usor nai­va, dar extrem de deter­mi­na­ta) ii pro­pu­ne Ele­nei Vla­di­mi­rov­na (nevas­ta de pro­fe­sie, tre­cu­ta de pri­ma tine­re­te, insa inte­li­gen­ta, cu „look” si ini­ti­a­ta in meteh­ne­le vie­tii) o afa­ce­re pe cat de inde­cen­ta, pe atat de ine­di­ta: un con­tract de vanza­re-cum­pa­ra­re al mult dori­tu­lui ei sot con­tra ten­tan­tei sume de “dou­aj’ de mii”.

Andrei Vasi­li­e­vici (mas­cul veri­ta­bil, care tra­ies­te cu volup­ta­te cri­za var­stei de mij­loc) pare sa faca toti banii. Va fi insa de acord cu aceas­ta tranzac­tie? Vor reu­si cele doua femei sa inche­ie incre­di­bi­lul con­tract?

Subiec­tul tra­tea­za ori­gi­nal si picant, eter­na tema a trio-ului con­ju­gal, in trei acte cu mul­ti­ple si inten­se ras­tur­nari de situ­a­tii.

Cu sau fara acor­dul celor impli­cati, sin­gu­ra garan­tie ofe­ri­ta e o sea­ra pli­na de umor si rasete‑n cas­ca­de!

Pre­ga­ti­ti-va pen­tru o expe­rien­ta care va va schim­ba cu sigu­ran­ta per­cep­tia des­pre cas­ni­cie si… tea­tru roma­nesc under­gro­und!


Man­ga­lia News, 06.01.2020. Repu­bli­cat: 20.01.2020; 26.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply