ȘOC! In 2020 poți să-ți cumperi un ARO 244 NOU-NOUȚ, construit în Cehia! Adio, Câmpulung Muscel [Foto/VIDEO]

0
2652

Cea mai veche mar­că de mașini din Româ­nia a înce­put o nouă via­ță… în Cehia. După dis­pa­ri­ția com­ple­tă a uzi­nei din Câm­pu­lung, […] mași­ni­le româ­nești au sis­tat a exis­ta cu ade­vă­rat.

Spu­nem româ­nești, pen­tru că mar­ca ARO era pe atunci una 100% româ­neas­că, pen­tru ca avea gama 244 de ori­gi­ne 100% româ­neas­că, față de masi­ni­le Dacia care erau de fapt vechi­le Rena­ult 12.

Acum, in anul 2020, poti sa-ti cum­peri un ARO NOU NOUT, cu doar 18.840 euro TVA inclus, iar daca vrei ace­ea­si masi­na cu aer con­di­tio­nat, tre­bu­ie sa pla­tes­ti in plus 1.660 euro.

Adi­ca, in total, pen­tru suma de 20.500 euro pri­mes­ti un ARO 244 LUX, cu ser­vo­di­rec­tie, aer con­di­tio­nat, motor Ando­ria 4Cti90 Euro 6 si cutie de vite­ze meca­ni­ca EATON TS 5–21! In plus fie­ca­re masi­na are o garan­tie de 2 ani sau 70.000 de km, indi­fe­rent de regi­mul de uti­li­za­re.

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Man­ga­lia News, 13.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply