Se întrerupe apa potabilă pe mai multe străzi, miercuri, 29 ianuarie, în localitatea 23 August!

0
304

ANUNȚ!

Pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui “Rea­bi­li­ta­re, moder­ni­za­re și extin­de­re rețea de ali­men­ta­re cu apă în loca­li­ta­tea 23 August”, Pri­mă­ria Comu­nei 23 August vă adu­ce la cunoș­tin­ță fap­tul că, în data de Mier­curi, 29.01.2020, în inter­va­lul orar: 08:30 – 14:30, ali­men­ta­rea cu apa pota­bi­lă în loca­li­ta­tea noas­tră va fi între­rup­tă pe stră­zi­le: Nico­lae Ior­ga, Geo Dumi­tres­cu, Vero­ni­ca Micle, Ale­xan­dru Mace­don­ski, Demos­te­ne Botez, Ele­na Fara­go, Geor­ge Mur­nu, Emil Bota, Panait Cer­na și Nichi­ta Stă­ne­scu.

Având în vede­re că lucră­ri­le ce urmea­ză a fi rea­li­za­te impun opri­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le, ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at.


Man­ga­lia News, 28.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele