Scrisoare din Armată

0
443

Dra­gă mamă și tată,

Mă simt foar­te bine aici! Sper că și vouă aca­să, lui Ghe­or­ghe, Ion, Petru, Lenu­ța, Flori­ca și Ana, vă mer­ge la fel de bine.

Spu­neți-le lui Ghe­or­ghe și Ion că în Arma­tă este minu­nat și să se înro­le­ze și ei nea­pă­rat, îna­in­te să se ocu­pe toa­te locu­ri­le.

La înce­put mi‑a fost mai greu, fiind­că tre­bu­ia să stau în pat până la ora 6, dar m‑am obiș­nu­it.

Mai spu­neți-le lui Ghe­or­ghe și Ion că nu tre­bu­ie să-și facă decât lor patul și încă câte­va flea­curi îna­in­te de micul dejun. Nu tu mun­că în grajd, hră­nit de ani­ma­le, tăi­at lem­ne, făcut focul.

Micul dejun este mai ciu­dat: sunt tot felul de sucuri, chi­fle, dul­cea­ță, müsli, dar niciun car­tof, car­ne, șun­că, câr­nați și var­ză, așa cum mân­căm noi aca­să. Dar poți să le mănânci por­ția unor oră­șeni care beau doar cafea.

Nu mă miră că oră­șe­nii nu pot mer­ge așa repe­de și depar­te. După un marș de câte­va ore, au bășici la picioa­re și se întorc în uni­ta­te cu camio­nul. Și nu au mers decât cum ar fi la noi de aca­să la poș­tă.

Pei­sa­jul este fru­mos, dar din păca­te foar­te plat.

Acum o să râdă Ghe­or­ghe și Ion: am pri­mit lau­de pen­tru tra­ge­re la țin­tă! Nici nu știu de ce. Cer­cul negru din cen­tru este mult mai mare decât un cap de șoa­re­ce și nici măcar nu se miș­că. Și nici nu tra­ge îna­poi, ca fra­ții Tudo­să de pes­te deal. Unde mai pui că tre­bu­ie să te întinzi comod pe o sal­tea și să aștepți până trag și cei­lalți (o veș­ni­cie).

Cel mai mult îmi plac antre­na­men­te­le de lup­tă corp la corp. Dar tre­bu­ie mare aten­ție la oră­șeni, că se rup repe­de. Doar cu Ionuț am pro­ble­me, l‑am pus jos doar o sin­gu­ră dată. Cred că din cau­ză că eu am 1,80 m și 80 kg, iar el 2 m și 130 kg. Ori­cum, este mult mai ușor ca aca­să, când sca­pă tau­rul nos­tru la vaci și tre­bu­ie să‑l bag îna­poi în grajd.

Vă îmbră­ți­șez cu drag,
Fii­ca voas­tră, Maria.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 05.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply