Rotary Club Mangalia organizează Balul anual de caritate ALMA LATINA

0
455

Rota­ry Club Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, sâm­bă­tă, 22 febru­a­rie, ora 19.00, Balul anu­al de cari­ta­te ”ALMA LATINA”, la Res­ta­u­ran­tul Hote­lu­lui Tou­rqo­i­se din Sta­țiu­nea Venus, Man­ga­lia. Sco­pul eve­ni­men­tu­lui este colec­ta­rea de fon­duri pen­tru pro­iec­tul mul­ti­a­nu­al “Reșe­din­ța pen­tru vâr­st­nici “Spre soa­re”, pro­iect în bene­fi­ci­ul mem­bri­lor comu­ni­tă­ții.

Dona­ție mini­mă — 250 lei.
Dress code — lati­no sty­le.
Înscri­eri, la tel. 0735168285.


Man­ga­lia News, 13.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply