Românii din străinătate vor avea propria voce: A fost lansat partidul diasporei — Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)!

0
133

În Marea Bri­ta­nie a fost lan­sat recent par­ti­dul dias­po­rei. Este vor­ba des­pre Ali­an­ța pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor (AUR), care și‑a con­sti­tu­it pri­ma fili­a­lă din stră­i­nă­ta­te în Anglia, la Wol­ver­hamp­ton.

Aurul Româ­ni­ei sunt oame­nii: cei din­tre gra­ni­țe­le ei și cei ple­cați în exil eco­no­mic. A venit vre­mea ca acest AUR să iasă sin­gur la supra­fa­ță, dacă par­ti­de­le perin­da­te la pute­re nu vor să îl scoa­tă. Veniți aca­să, pen­tru a ne lua țara îna­poi! Veniți și luati frâie­le în mâi­ni­le voas­tre. Avem nevo­ie de voi, cei care ați acu­mu­lat deja o expe­rien­ță în Occi­dent. Veniți și can­di­dați la func­ți­i­le publi­ce!”, a îndem­nat dumi­ni­că Geor­ge Simion, lider al Ali­an­ței pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor.

Fili­a­la AUR din Marea Bri­ta­nie are 20 de repre­zen­tan­țe loca­le, iar pre­șe­din­te inte­ri­mar al fili­a­lei a fost desem­nat Adri­an Popa, ori­gi­nar din Sucea­va.

Am 20 de ani de când sunt în Marea Bri­ta­nie, din 21 mai 1999. Câți din­tre voi vreți să vă întoar­ceți aca­să? Toți, nu? Con­du­că­to­rii, […], au săpat o pră­pas­tie între noi, dias­po­ra și cei din țară. E ca la un meci de fotbal: cei din țară sunt pe teren, văd numai o par­te a jocu­lui. Noi, cei din dias­po­ra, sun­tem în tri­bu­nă, vedem jocul per ansam­blu. Putem să con­tri­bu­im fie­ca­re și să venim cu ce am învă­țat din demo­cra­ți­i­le în care tră­im. AUR este lian­tul din­tre cei din țară și cei din dias­po­ra. Să ieșim în față și să can­di­dăm cât mai mulți!”, a îndem­nat Adri­an Popa.

Can­di­da­tu­ri­le româ­ni­lor din dias­po­ra la ale­ge­ri­le loca­le din 2020 pen­tru pri­mă­rii, con­si­lii loca­le, jude­țe­ne sau în Par­la­ment repre­zin­tă un obiec­tiv al Ali­an­ței pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor.

În mar­ja lan­să­rii au fost anun­ța­te can­di­da­turi la pri­mă­rii sau con­si­lii jude­țe­ne din jude­țe­le Alba, Hune­doa­ra, Gorj, Iași, Sucea­va, Galați, Satu Mare, Tele­or­man, dar și Bucu­rești.


Man­ga­lia News, 18.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele