Reabilitarea litoralului românesc de sud! Licitația depășește peste 1 miliard și jumătate de lei

0
448

Admi­nis­tra­tia Bazi­na­la de Apa Dobro­gea Lito­ral a lan­sat, pe plat­for­ma SICAP, o lici­ta­tie in valoa­re de 1,67 mili­ar­de lei, pen­tru rea­bi­li­ta­rea unor parti din lito­ra­lul roma­nesc, in zone­le Cos­ti­ne­s­ti, Olimp, Venus-Auro­ra sau Man­ga­lia-Saturn.

Potri­vit anun­tu­lui de lici­ta­tie pos­tat pe SICAP, se au in vede­re lucrari la com­po­nen­te ale sis­te­mu­lui de pro­tec­tie cos­ti­e­ra pen­tru redu­ce­rea ero­ziu­nii si asi­gu­ra­rea unui grad cores­pun­za­tor de pro­tec­tie a pla­je­lor, care, in une­le zone au dis­pa­rut ca urma­re a ero­ziu­nii.

  • Pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona Cos­ti­ne­s­ti,
  • pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona Olimp,
  • pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona Jupi­ter-Nept­un,
  • pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona Bal­ta Man­ga­lia-Venus-Auro­ra,
  • pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona Man­ga­lia-Saturn,
  • pro­tec­tia si rea­bi­li­ta­rea lito­ra­lu­lui roma­nesc al Marii Negre in zona 2 Mai,

din cadrul pro­iec­tu­lui ‘Redu­ce­rea eru­ziu­nii cos­ti­e­re, axa II (2014–2020)’ ”, se ara­ta in anun­tul de pe SICAP.

In cadrul pro­iec­tu­lui se face, intre alte­le, lucrari de inni­si­pari arti­fi­ci­a­le a pla­je­lor si lucrari de demolare/constructie/reabilitare a struc­tu­ri­lor cos­ti­e­re pen­tru toa­te lotu­ri­le.

Valoa­rea tota­la esti­ma­ti­va a pro­iec­tu­lui este de pes­te 1,67 mili­ar­de lei fara TVA, iar con­trac­tul este impar­tit in sase loturi.

Ter­me­nul limi­ta de depu­ne­re a ofer­te­lor pen­tru lici­ta­tia care va fi una des­chi­sa, este 31 mar­tie 2020, ora 15:00. (sur­sa: ziare.com).


Man­ga­lia News, Luni, 6 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply