Programul ”Diaspora Start Up”, episodul 3: Leon Alexei, constănțeanul revenit acasă din Marea Britanie, pentru a valorifica energia regenerabilă prin panouri solare fotovoltaice

0
337

Adri­a­na Arghi­res­cu: Am înce­put săp­tămâ­na cu o vizi­tă la unul din­tre cei mai vizio­nari antre­pre­nori cu care cola­bo­rez. Leon Ale­xei a absol­vit cur­suri uni­ver­si­ta­re în Marea Bri­ta­nie, dar a ales să se întoar­că la Con­stan­ța și să acce­se­ze pro­gra­mul Start Up “Dias­po­ra, Hai aca­să”. Tână­rul antre­pre­nor dezvol­tă acum un plan de afa­ceri foar­te actu­al în ener­gie rege­ne­ra­bi­lă, prin pano­uri sola­re și foto­vol­tai­ce.

După absorb­ția finan­ță­rii de 40.000 euro, Leon Ale­xei și‑a for­mat o echi­pă cu care va monta sur­se de ener­gie ver­de în case­le con­stăn­țe­ni­lor. Am satis­fac­ția con­tri­bu­ți­ei la aceas­tă nouă afa­ce­re, care face par­te din pre­o­cu­pa­rea noas­tră foar­te actu­a­lă de pro­te­ja­re a mediu­lui și de inde­pen­den­ță ener­ge­ti­că.

#ener­gi­e­re­ge­ne­ra­bi­la #Sola­ri­sE­lec­tri­cIn­stal #ANVEX @arghirescu Ale­xei Leon Anvex

MN: Cele­lal­te epi­soa­de din acest seri­al dedi­cat Pro­gra­mu­lui ”Dias­po­ra Start Up”, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele