Ministerul Finanţelor a modificat accizele la carburanţi, promulgate cu o zi înainte de Iohannis, majorându-le cu 9%

0
282

Minis­te­rul Finanţe­lor a decis marţi să majo­re­ze acci­ze­le la car­bu­ranţi, care intra­se­ră în vigoa­re cu numai o zi îna­in­te, în urma pro­mul­gă­rii de către preşe­din­te­le Iohan­nis şi publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al a legii de eli­mi­na­re a supra­ac­ci­zei, afir­mă News.ro.

Ast­fel, Finanţe­le au decis, marţi, la ora 19, că iefti­ni­rea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efec­tu­a­tă de Par­la­ment este prea mare, dar şi că nive­lul minim al acci­ze­lor din UE este prea mic, şi au majo­rat acci­ze­le cu 9,11% faţă de nive­lul publi­cat cu o zi îna­in­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al, cu 117 lei/1.000 l la ben­zi­nă şi cu 107 lei/1.000 l la moto­ri­nă.

Dacă res­pec­tă legea publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al şi decid să trans­fe­re inte­gral efec­tul eli­mi­nă­rii supra­ac­ci­zei în preţul la pom­pă, com­pa­ni­i­le ar tre­bui să ope­re­ze iefti­niri de 45 de bani/l (acci­za + TVA afe­ren­tă), pre­ci­zea­ză Profit.ro.

Cites­te mai mult: adev.ro/q3eub5


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply