Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică, proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar 2020 – 2021

0
254

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii a lan­sat Luni, 6 ianu­a­rie 2020, în dez­ba­te­re publi­că, pro­iec­tul de ordin de minis­tru pri­vind struc­tu­ra anu­lui șco­lar 2020 – 2021.

🗓 Anul șco­lar se struc­tu­rea­ză pe două semes­tre, 34 de săp­tămâni, după cum urmea­ză:
• Semes­trul I – 17 săp­tămâni de cur­suri (14 sep­tem­brie – 29 ianu­a­rie 2021);
• Semes­trul al II-lea – 17 săp­tămâni de cur­suri (8 febru­a­rie – 18 iunie 2021).

✅ Ele­men­te de nou­ta­te:
• Reve­ni­rea la două semes­tre ega­le — 17 săp­tămâni;
• Rein­tro­du­ce­rea vacan­ței inter­se­mes­tri­a­le de la fina­lul lunii Ianu­a­rie 2021;
• Frac­țio­na­rea vacan­ței de pri­mă­va­ră, pen­tru a per­mi­te fami­li­i­lor reu­ni­te, inclu­siv mem­bri­lor din dias­po­ra, să cele­bre­ze împre­u­nă Săr­bă­to­ri­le Pas­ca­le.

ℹ️ Mai mul­te deta­lii puteți citi aici: https://bit.ly/35r8l5D


Man­ga­lia News, 08.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply