MC BALL — Juniorii noștri, pregătiți de reînceperea Campionatelor Naționale de baschet

0
199

În acest wee­kend, ambe­le echi­pe ale clu­bu­lui MC BALL, înscri­se in Cam­pi­o­na­te­le Națio­na­le de U 16 si U 13, reîn­cep com­pe­ti­ți­i­le in for­ță.

Spor­ti­vii de U 16 vor face, vineri, depla­sa­rea la Crai­o­va, unde vor dis­pu­ta trei meciuri din cadrul pri­mu­lui tur­neu a gru­pei valori­ce B, in com­pa­nia echi­pe­lor, Slam Bucu­rești, Sto­mart Iași si Lions Crai­o­va.

Dupa peri­oa­da de pre­gă­ti­re de la înce­pu­tul anu­lui, dar si antre­na­men­te­le de sala ce au urmat, băie­ții noș­tri vor abor­da acest tur­neu cu incre­de­re si o ati­tu­di­ne pozi­ti­vă, dorind să își depă­șeas­că con­di­ția si sa se întoar­că cu trei vic­to­rii.

Cei ”mici” vor dis­pu­ta două meciuri, dumi­ni­că, la Bucu­rești, în cadrul Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de U 13, in com­pa­nia echi­pe­lor Cuza Pira­tes Brăi­la și Agro­no­mia 4Sport Bucu­rești unde, dupa doua vic­to­rii, aceas­tă depla­sa­re le-ar putea asi­gu­ra o pozi­ție mai buna in cla­sa­ment.

Le urăm mult suc­ces în reîn­ce­pe­rea com­pe­ti­ți­i­lor și îi aștep­tăm vic­to­ri­oși.


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele