Mădălina Corina Diaconu — De ce mă lupt pentru Banda Desenată Românească?

0
296

De ce mă lupt pen­tru Ban­da Dese­na­tă Româ­neas­că? Pen­tru ast­fel de momen­te, ca în vide­o­cli­pul de mai jos. Mul­țu­mim, Aso­ci­a­ția Escu, pen­tru invi­ta­ția de a par­ti­ci­pa la orga­ni­za­rea aces­tui super eve­ni­ment, de Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le. Dacă și alte Aso­ci­a­tii și alți oameni ar înțe­le­ge că ide­i­le fru­moa­se NU se fură, ci se deru­lea­ză sau se dezvol­tă IMPREUNĂ cu cei care se zbat pen­tru ele, ar fi mai corect pen­tru public! 😉 Feli­ci­tări, Aso­ci­a­ția Escu.

Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, 25 ianu­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 26.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele