Lupul, Capra și Scufița”, spectacol interactiv pentru copii și bunici, Duminică, 19 ianuarie, la Casa de Cultură din Mangalia

0
524

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Vă invi­tăm, Dumi­ni­că, 19 ianu­a­rie, ora 17:00, la spec­ta­co­lul cu pie­sa de tea­tru “Lupul, Capra și Scu­fi­ța”.

Spec­ta­co­lul este inte­rac­tiv, lansând o nara­tiu­ne dife­ri­ta de a celor doua poves­ti “Scu­fi­ta Rosie” si “Capra cu trei iezi”. Spec­ta­co­lul este reco­man­dat copi­i­lor cu var­ste intre 7 si 14 ani, insa cu sigu­ran­ta si adul­tii pre­zen­ti la spec­ta­col se vor amu­za.

Lupul – Gabriel Cos­tan,
Capra – Lavi­nia Sto­ica — Sofi­ca, din Tră­s­ni­ții,
Ied 1 – Caro­li­na Vasi­le,
Ied 2 – Isa­be­la Iacu­po­vici — Bet­ty, din Tră­s­ni­ții,
Ied 3 – Vero­ni­ca Bât­că,
Scu­fi­ţa – Gabrie­la Marin,
Buni­cu­ţa – Con­stan­tin Zam­fi­res­cu — Gogoa­șa, din Tră­s­ni­ții.

Mai mul­te deta­lii, la tel. 0751.268.332.
Pre­țul bile­tu­lui este de 20 de lei.


Man­ga­lia News, 11.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply