Incendiu autoturism în Mangalia

0
256

Un auto­tu­rism a luat foc în Man­ga­lia, pe stra­da The­o­fil Sau­ciuc Săvea­nu, la cămi­nul de bătrâni, potri­vit unui anu­nţ tele­fo­nic sosit la Dis­pe­ce­ra­tul Inte­grat ISU Ambu­lanţă al judeţu­lui Con­stanţa.

La locul indi­cat de ape­lant a fost tri­mis un echi­paj cu o autos­pe­cia­lă de stins cu apă şi spu­mă şi un echi­paj medi­cal de prim aju­tor.

Nu se ştie dacă maşi­na a luat foc din cau­za unui acci­dent, a unui scurt cir­cu­it sau a fost incen­di­ată intenţio­nat.

Aco­lo se mai află şi un echi­paj al poli­ţi­ei muni­ci­pa­le Man­ga­lia.

Foto: arhi­vă MN.

UPDATE:

Au inter­ve­nit 9 pom­pieri cu o autos­pe­cia­la de stin­ge­re și o ambu­lan­ta smurd b din cadrul Sec­ți­ei Man­ga­lia. Auto­tu­ris­mul a ars în pro­por­ție de 60%, par­tea din­spre com­par­ti­men­tul motor. Incen­di­ul a fost lichi­dat după apro­xi­ma­tiv 20 de minu­te. Cau­za pro­ba­bi­lă, scurt­cir­cu­it la cabluri elec­tri­ce defec­te”, a trans­mis pur­tă­to­rul de cuvânt al ISU Con­stan­ța, Anca Chi­ri­ță. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele