Imagini ca din infern, în Australia. Cerul s‑a făcut roșu în sud-estul țării, din cauza incendiilor. Pray for Australia 🙏😔🙏 Pray for Our Planet 🙏

0
481

Cerul s‑a făcut roșu dea­su­pra unor zone din sud-estul Aus­tra­li­ei, dumi­ni­că, în timp ce oame­nii încer­cau să fugă din calea incen­di­i­lor, rela­tea­ză CNN.

Un pom­pier a des­cris ulti­me­le 24 de ore drept „una din­tre cele mai gra­ve zile ale noas­tre vreo­da­tă” Ima­gi­ni­le ca din infern sur­prin­se în Eden și Pam­bu­la (sta­tul New Sou­th Wales), ara­tă un pei­saj plin de fum, cu străzi pus­tii, ilu­mi­na­te doar de un cer roșu aprins.

Apro­xi­ma­tiv 30 de kilo­me­tri spre sud, cerul roșu ca sân­ge­le a cobo­rât pes­te ora­șul Eden. Aco­lo, sute de per­soa­ne cău­tau adă­post pe pla­jă, la sfa­tul Poli­ți­ei, a decla­rat un local­nic pen­tru CNN. Mul­te case au fost dis­tru­se, iar ofi­ci­a­lii spun că se tem că vor exis­ta și vic­ti­me. 146 de incen­dii ard în tot sta­tul, con­form Ser­vi­ci­u­lui de pom­pieri, iar dumi­ni­că, apro­xi­ma­tiv 2.700 de pom­pieri se lup­tau cu focul.

Citeş­te întrea­ga şti­re: Ima­gini ca din infern în Aus­tra­lia. Cerul s‑a făcut roșu în sud-estul țării, din cau­za incen­di­i­lor

Pray for Australia,🙏😔🙏Pray for Our Pla­net. 🙏

Incen­di­i­le din Aus­tra­lia se agra­vea­ză pe zi ce tre­ce. Focul con­ti­nuă să înghi­tă o supra­fa­ță tot mai mare în sud-estul țării, iar fumul a ajuns toc­mai până în Noua Zee­lan­dă.

Bilan­țul a ajuns la 24 morți, mulți dis­pă­ruți, mii de case dis­tru­se și mai mult de 5 mili­oa­ne de hec­ta­re au ars, până acum. Iar în ceea ce pri­veș­te ani­ma­le­le, situ­a­ția este dez­as­tru­oa­să: pes­te 500 de mili­oa­ne de ani­ma­le au fost uci­se de flă­cări, inclu­siv mii de koa­la, pre­cum și rep­ti­le și păsări.

Pray for Aus­tra­lia, 🙏 Pray for Our Pla­net…


Man­ga­lia News, 07.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply