David Croitor — Mușcate, pe faleza de la Vama Veche — Pictura zilei

0
209

”Fiind năs­cut pri­ma­va­ra, iubesc toam­na. Sunt îndră­gos­tit de toam­nă. Imi pla­ce și iar­na, aproa­pe la fel de mult. Sin­gu­rul ano­timp care nu-mi cre­ea­ză stări de poe­zie si nos­tal­gii este vara. Și cu toa­te aces­tea, iată că, în mie­zul ier­nii de la Vatra Dor­nei, m‑a poc­nit un dor inex­pli­ca­bil si nefi­resc, după zile­le de aur petre­cu­te la Vama Veche, anul tre­cut. Sea­ra, când soa­re­le stă­tea să se arun­ce în mare, eu si Adri­a­na ne plim­bam pe fale­ză in sus si in jos, de câte­va ori. Mer­gând în sus spre vama bul­ga­ră, în drep­tul hote­lu­lui de patru ste­le al lui Ovi­diu Komor­nyik, aco­lo unde fale­za se îngus­tea­ză din­tr-oda­tă, pe mar­gi­nea ale­ii pie­to­na­le, am intâl­nit zeci de ghi­ve­ce cu muș­ca­te, așe­za­te in linie, unul după altul.

Le-am pri­vit de mai mul­te ori, le-am stu­di­at în amă­nu­nt, m‑am învâr­tit în jurul lor, le-am pozat și iată că zile­le aces­tea, în mij­lo­cul lui ianu­a­rie, din extre­mul Nord al Buco­vi­nei, de la kilo­me­trul zero al iubi­rii mele pen­tru cerul albas­tru, o pată de culoa­re roșie ca sân­ge­le m‑a făcut să mă opresc, să-mi iau pen­su­le­le și culo­ri­le și s‑o așez pe pân­ză. Totul, în amin­ti­rea unei veri de vis și a unor buni pri­e­te­ni care ne-au invi­tat aco­lo…”

David Cro­i­tor — Muș­ca­te, pe fale­ză la Vama Veche (u/p, 45x45cm), 15 ianu­a­rie 2020.

MN: Alte arti­co­le cu lucrări splen­di­de, rea­li­za­te de pic­to­rul David Cro­i­tor din Vatra Dor­nei, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 16.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele