Cornel Udrea — ”Politicienii care spune cîte‑o prostie și o televizează musai, părinții știe?”

0
337

Mă întreb inte­ro­ga­tiv și sub for­mă paș­ni­că, fără “ba pea măti”, sau “direct pă bună­ta­ma­re!”, ”poli­ti­cie­nii care spu­ne cîte o pros­tie și o tele­vi­zea­ză musai, părin­ții știe?” Nu de alta, dar săra­cii oameni au vecini, gard în gard, păs­tă drum, se știu de-un veac de vre­me și treabă‑i să zică: “Tu, Rodo­vi­că, l‑am vezut pă ăl mai mic al to, maa­a­re prost! Deie-ți bunul Dum­ne­zeu mul­tă pute­re, să-nduri!”?

Doam­ne, de ace­ea zic, cîți părinți de pese­diști, de pene­liști, pmp-iști și alți udmr-iști stau prin căși, cu fir­hon­gu’ tras și lam­pa stin­să, ca să cre­a­ză megie­șii că‑s la ope­ră, la Bra­hms și Fue­go… păi, treabă‑i asta, măi oamini? V‑or dat pîne, peri­nă sub cap, cald în sobă, școa­lă, no, cîtă ați putut, ce-ați mai dis­tan­țat colé cu par­ti­du’ și voi numa’ bine îi faceți de mîn­dra minu­ne, da’ mai și băgați țara asta în de cela puti­cuț, cu vor­ba și fap­ta, că în rest, sla­bă spe­ran­ță, min­te puți­nă, gloa­ba voi­ni­că, mîn­că muult și bese lung…

No, or înță­les ei că mun­ca nu v‑o plă­cut, batăr can­tori să fi ajun­să la bese­ri­ca mare din oraș, da’ nici chiar așe: Cum deș­chi­deți fona­to­ru’, cum iese cucu și să cacă în zupă!

Cor­nel Udrea, ianu­a­rie 2020.

MN: Avem bucu­ria de a publi­ca din scri­e­ri­le cari­ca­tu­ral-aci­de ale umo­ris­tu­lui clu­jean Cor­nel Udrea și vă invi­tăm, dragi pri­e­te­ni, să le (re)vedeți AICI.


Man­ga­lia News, 19.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply