Cornel Udrea — Auzi acolo: “… în prezentul de acum tineretul nu mai citește!” Lasă, că nici bătrînii în etate nu se omoară. Cu lectura.

0
194

Cor­nel Udrea — Auzi aco­lo: “… în pre­zen­tul de acum tine­re­tul nu mai citeș­te!” Lasă, că nici bătrî­nii în eta­te nu se omoa­ră. Cu lec­tu­ra. La mine în bloc sunt mulți în eta­te loca­tari vîr­st­nici, uitaț de Dum­ne­zeu aici. Ăștia citeș­te, cu glas tare, chel­tu­ie­li­le de la avi­zi­er la modul urît: “cin­su­te­pa­tru­j­no­o­la­mă­tan­bi­z­dă­dea­di­min­stra­tor!”

Acum s‑o spu­nem pe a drap­tă: nu poți să și citești la tele­vi­zor să și vezi ce spu­ne porcii ășta des­pre mări­re. E vor­ba să nio măreas­că la toam­nă. Pro­ble­mai dacă prin­dem toam­na, că dacă ne ducem, cum ara­tă omu’ mort, cu aia mări­tă, fereas­că Sf. Ani­sie de Mocior­ni­ța, îngri­ji­to­ru’ de cară­buși cu cefa­lee și de bale­ri­ne cu ele­fan­ti­a­zis!?

Stră­ne­po­tu mio, Sta­no­mir, șese ani, scoa­lă începătoare,sau ajutătoare,cum i‑o fi zicînd, cites­te de pe tele­fon. Cu o mînă mîn­că pită cu magiun, cu cea­lan­tă citeș­te și une­or mîn­jeș­te cu magiun și atunci zbi­a­ră: “Mama­bu­nă, ște­e­ergi ecra­nu’!” Și muie­rea i‑l ște­r­je cu șur­țu’, în loc săi ștear­gă una pes­te muci, da’ nu‑i voie­ee, nici măcar să ridici gla­sul la ei, că una doo te‑a tur­nat la pro­tec­tia con­su­ma­to­ru­lui de copii.

Eu am citit oareș­ce că o fost musai, tră­i­am în rea­lis­mu’ soci­a­list. Țiu min­te ver­su­ri­le ale mobi­li­za­toa­re: “Pri­e­te­ni, unde dau cu bar­da, aco­lo îi și arta!” Car­te sovi­e­ti­că am citit, am învă­țat lim­ba rusă cîn­tînd, mă rog, pînă la on punct, cînd rela­ți­i­le s‑o fost răci­te, ca cli­ma, din cau­ză la Raź­bo­i­ul rece.

Săp­tă­mî­na tre­cu­tă am fost la un ver­ni­saj de car­te, la o poe­tă din bloc, o apu­ca­to pe babă dra­cii, cu liri­că de fron­ti­e­ră, auzi aco­lo, dra­gu­le de gîn­dac de autos­tra­dă, că numa’ tu mai lip­seai din demo­cra­ția noas­t’ă: ce am reți­nut din liri­ca ei ? Plă­cin­te­le de la urmă și vinul roșu. Mare poe­tă, și la p’o­priu, bale­nă san fron­ti­er, cu gaba­rit depă­șit.

Io am fost juni­or ide­o­lo­gic, la ute­me, iar în par­tit în rîn­dul 2, dar nu regret apso­lut pe nimeni cînd o murit Ghe­or­ghiu-Dej, care a fost un Apos­tol pen­tru unii. Să mă lămo­riți: Ludo­vig, o cîn­tat la man­do­li­nă, ghi­ta­ră, or cete­ră? E o pro­ble­mă de parap­si­ho­lo­gie cu ingre­dient pari­pa­te­tic și intra-cog­nos­ci­bi­li­ta­te pre­mo­n­i­țio­na­lă, cum ar zice fost’ socru-mio, por­nit șef de post, ajuns doc­tor în ști­in­țe și cine știe ce mai ce, dacă nu‑l oprea, gabi…

MN: Scri­e­ri­le cari­ca­tu­ral-aci­de ale umo­ris­tu­lui clu­jean Cor­nel Udrea, publi­ca­te de Man­ga­lia News,  pot fi re/văzute AICI.


Man­ga­lia News, 28.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele