Când începe şcoala în 2020, cea mai căutată frază pe Google în prima zi a noului an

0
432

Când înce­pe şcoa­la în 2020” este cea mai cău­ta­tă fra­ză pe inter­net în pri­ma zi a anu­lui – 1 ianu­a­rie 2020 – potri­vit instru­men­tu­lui Goo­gle Tren­ds, care ana­li­zea­ză în timp real inte­ro­gă­ri­le pe cel mai popu­lar motor de cău­ta­re. Şcoa­la înce­pe luni, 13 ianu­a­rie 2020, după vacanţa de iar­nă, vacanţă care este în acest an şco­lar şi vacanţă inter-semes­tri­a­lă. Asta înseam­nă că pe 13 ianu­a­rie înce­pe semes­trul al II-lea.

DESCARCĂ în for­mat print/pdf. Calen­da­rul Anu­lui Șco­lar 2019–2020

Dura­ta vacan­ței de iar­nă este de 3 săp­tămâni, până dumi­ni­că, 12 ianu­a­rie 2020.

Semes­trul al doi­lea înce­pe luni, pe 13 ianu­a­rie 2020 și este unul din­tre cele mai lungi semes­tre din isto­ria recen­tă a șco­lii, aces­ta având 20 de săp­tămâni, față de doar 15 săp­tămâni câte a avut pri­mul semes­tru.

Con­ti­nu­a­rea, pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply