Călătoria Fantastică a Maronei, la Mangalia, Miercuri, 15 ianuarie

0
324

Călă­to­ria fan­tas­ti­că a Maro­nei” este un basm modern des­pre dra­gos­te necon­di­țio­na­tă și sacri­fi­ciu. Micu­ța cățe­lu­șă cu nasul în for­mă de ini­mă, lasă urme pro­fun­de în vie­ți­le stă­pâ­ni­lor care, rând pe rând, o pri­mesc în fami­li­i­le lor.

Publi­cul de toa­te vâr­ste­le este invi­tat să o cunoas­că pe Maro­na și să tră­i­as­că ală­tu­ri de ea magia feri­ci­rii.

Fil­mul este 2D și va rula în ver­siu­nea dub­la­tă în lim­ba româ­nă, Mier­curi, 15 ianu­a­rie 2020, de la ora 16:30, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Voci­le din vari­an­ta dub­la­tă a fil­mu­lui au fost împru­mu­ta­te de acto­rii: Olim­pia Melin­te, Mari­us Mano­le, Ale­xan­dru Poto­cean, Mede­ea Mari­ne­scu, Maya Bur­neci, Mariu­ca Ena­che, Petru Lupu, Vir­gi­nia Rogin, Mada­li­na Cra­iu, Anghel Damian, Ale­xan­dru Bogdan, Iri­na Anto­nie si Ilo­na Brez­o­ia­nu.

Regia: Anca Damian.
Sce­na­ri­ul: Anghel Damian, după o idee de Anca Damian.
O pro­duc­ție Apar­te FILM, Sacre­bleu Pro­duc­tion si Min­ds Meet.


Man­ga­lia News, 14.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply