Apocalipsa în Australia: Mulți morți, zeci de dispăruți, peste o mie de locuințe distruse, milioane de hectare de vegetație arse și peste 500 de milioane de animale moarte!

0
486

Cel mai recent bilanț al incen­di­i­lor din Aus­tra­lia vor­beș­te des­pre cel puțin 19 morți și 29 de dis­pă­ruți. De ase­me­nea, 1.400 de case și cinci mili­oa­ne de hec­ta­re de vege­ta­ție au fost dis­tru­se de flă­cări. Sute de foca­re ard în con­ti­nu­a­re și une­le noi se aprind mereu.

În plus, pes­te 500 de mili­oa­ne de ani­ma­le au murit, un număr care a șocat întrea­ga lume. Ris­cul încă este pre­zent, deo­a­re­ce vre­mea sece­toa­să și cani­cu­la­ră favo­ri­zea­ză incen­di­i­le.

Ten­siu­nea și stre­sul sunt la cote îna­l­te prin­tre locu­i­to­rii zone­lor cala­mi­ta­te. A simțit‑o pe pie­lea lui pre­mi­e­rul Aus­tra­li­ei care a fost hui­du­it și înju­rat, în timp ce vizi­ta o loca­li­ta­te afec­ta­tă de incen­dii.

Citeș­te mai mul­te și vezi ima­gini cu un sin­gur cli­ck, pe Digi24.ro.


Man­ga­lia News, 03.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply